Home

Operationele Planning

Operationele planning is iets heel anders dan het verdelen van een opdracht in taken en subtaken en die toewijzen aan functies en functionarissen ofwel medewerkers in een organisatie als onderdeel van bestaande bedrijfsprocessen.Operationele planning gaat over eenmalig uit te voeren werkzaamheden in de vorm van projecten of operaties.

Proces versus Operatie

Proces versus Operatie

Een proces is een exact gedefinieerde opeenvolging van stappen die plaatsvinden onder geconditioneerde omstandigheden  en die leiden tot een voorspelbaar resultaat. Bij herhaling van een proces is het resultaat ook telkens identiek. Bij een project is de beginsituatie bekend en ook is het gewenste eindresultaat bekent maar niet de exacte weg ernaartoe, elke stap is beschreven rekening houdend met onzekerheden die gedurende het verloop van het project moeten worden opgelost.

Operationele Uitvoering

Gezien de onzekerheden die nu eenmaal bij operationele planning en uitvoering horen  moet hiermee gedurende de gehele uitvoering rekening worden gehouden. Zowel de planning als de uitvoering moeten gedurende de duur van gehele project continu worden gemonitord en indien nodig  worden aangepast of bijgesteld.De voor processen vaak toegepaste “bakjes”  werkwijze kan hier dan ook zelden worden toegepast.

Bakjes werkwijze

Bedrijfsprocessen worden onderverdeeld in taken die worden toegewezen aan een medewerker. Aangezien een bedrijfsproces zeer vaak wordt herhaald bestaat het werk van een medewerker voornamelijk uit het herhalen van dezelfde taak. Hij of zij heeft als het ware een bakje met gelijke taken die achtereenvolgens moeten worden uitgevoerd. Zo wordt telkens als er een bestelling van een klant binnenkomt bij een webshop een bepaalt bedrijfsproces opgestart. Dit proces verloopt altijd hetzelfde en de betrokken medewerkers krijgen er in hun bakje weer een identieke taak bij. Sommigen geautomatiseerde systemen geven dan nog wel de volgorde aan waarin de taken moeten worden afgewerkt.

Projectwerkwijze

We kunnen zeggen dat een project een proces is dat eenmalig wordt uitgevoerd. Of we kunnen zeggen dat een proces een succesvol project is dat telkens herhaald wordt en niet meer bijgesteld hoeft te worden. Als een telecom aannemer voor de eerste keer een huis aansluit op het lokale glasvezelnetwerk is dat een project. Bij de tiende aansluiting wordt het al voor  80% een proces en bij de honderdste is het dat zeker voor 95%, de onzekerheid is dan geminimaliseerd.

De projectwerkwijze wordt dus gekenmerkt door een grote mate aan onzekerheid over de juiste aanpak en uitvoering die in het werk moet worden opgehelderd en bijgesteld.

Acceptabele Onzekerheid

De mate van onzekerheid in relatie tot de kennis,  kunde en ervaring van de beoogde uitvoerders is geheel afhankelijk van het risico dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer willen lopen. Dit wordt dan weer bepaald door de verwachte winst die een dergelijk project kan opleveren bij slagen.

Bij een normaal bedrijf dat gewoon winst moet maken om te blijven bestaan zal deze onzekerheid meestal bij de klant ofwel opdrachtgever worden gelegd.